ORLine

Het Operatiekwartier is één van de belangrijkste afdelingen binnen het ziekenhuis, die een eigen organisatie op vlak van logistiek en planning vereist. Het operationeel houden van deze afdeling betekent echter een zware kostenpost voor het ziekenhuis, dat een niet onbelangrijk gedeelte van de beschikbare resources (tijd, middelen, personeel) hieraan dient te besteden. De noodzakelijke rendementsverhoging op vlak van het beheer, de planning en de logistiek zal echter enkel kunnen gerealiseerd worden indien het ziekenhuis enerzijds het proces intern optimaliseert en anderzijds dit proces ondersteunt met een informatica-systeem dat daarop geënt is.

ORLine, het compleet plannings- en beheerssysteem voor het operatiekwartier, biedt de functionaliteiten die nodig zijn om deze uitdaging aan te gaan.

ORLine, dat een onderdeel is van de XLine product suite, biedt een naadloze integratie met SteriLine, Aexis Medicals kwaliteits- en beheerssysteem voor de CSA (Centrale Sterilisatie Afdeling).

Kenmerken

Planning

De uiterst gebruiksvriendelijke planningsschermen (drag & drop) bieden de gebruiker een complete set van functionaliteiten, gaande van planning door de chirurgen (op basis van sessies) tot en met het compleet vrij plannen door de OK-verantwoordelijken / coördinatoren.

De planningsmodule is optioneel. Het is mogelijk om alle gegevens met betrekking tot de geplande operaties te verkrijgen via een inkomende („inbound“) interface met het medisch dossier. De meeste functionaliteiten van ORLine blijven hierbij intact.

Logistieke ondersteuning

ORLine bevat een eigen stock module en biedt de mogelijkheid om de volledige materialenstroom te ondersteunen: vanaf de voorbereiding tot en met het verbruik in de zaal. Op die manier kan het verbruik per patient eenvoudig worden opgevolgd.

Zie ook de beschrijving van de module "XLine Logistics".

Registratie

ORLine laat toe om zowat alle denkbare gegevens te registreren die relevant zijn bij de uitvoering van een operatie. Dit kan door gebruik te maken van de geavanceerde componenten technologie die deel uitmaakt van het systeem.

OR Monitoring

ORLine biedt een realtime grafisch overzicht van de actuele situatie in de verschillende zalen. Dit laat toe aan alle professionals, die rond het OK en CSA actief zijn, om hun respectievelijke dagdagelijkse bezigheden in functie hiervan te optimaliseren.

Rapportering

ORLine bevat een aantal voorgedefinieerde rapporten die een inzicht bieden omtrent de algemene en specifieke performantie van de dienst. Op basis hiervan kunnen de verantwoordelijken evalueren en bijsturen.