AZ Jan Portaels kiest PrimUZ als EPD maar behoudt het volledige Aexis Medical platform

september 2016

Het ziekenhuis AZ Jan Portaels heeft gekozen voor het PrimUZ EPD, dat ontwikkeld is door, en in samenwerking met, het UZ Brussel. Eén van de aandachtspunten in het dossier was dat dit EPD ook functionaliteit aanbiedt voor het beheer van het operatiekwartier. De directie van het ziekenhuis heeft evenwel besloten dat het volledige Aexis platform behouden blijft en dat het nieuwe EPD zich daaraan dient aan te passen. Het integreren van de oplossingen van Aexis Medical binnen ziekenhuisbrede systemen is overigens van bij het ontwerp voorzien en laat toe om de gemaakte investering uit het verleden te behouden ingeval van overstap naar een nieuw EPD. De beslissing van AZ Jan Portaels toont aan dat steeds meer ziekenhuizen beseffen dat een alles omvattende globaal medisch dossier onvoldoende de nodige functionaliteit afdekt die de werkvloer van het OK of de CSA vereist.