EndoLine

De endoscopie afdeling vervult een fundamentele rol bij het diagnosticeren van patiënten. De budgettaire druk binnen ziekenhuizen enerzijds en de toenemende procedures en ingrepen binnen de endoscopie afdeling anderzijds, dwingen het ziekenhuis tot een meer efficiënte planning en opvolging van deze dienst.

 

ERLine

Op de spoedafdeling bieden zich dagelijks heel wat patiënten aan om heel uiteenlopende redenen. De ernst van de aandoeningen is bijzonder divers maar mag nooit worden onderschat. Het personeel van de dienst dient hoogopgeleid te zijn en bovendien te beschikken over de nodige communicatieve vaardigheden.

 

ORLine

Het Operatiekwartier is één van de belangrijkste afdelingen binnen het ziekenhuis, die een eigen organisatie op vlak van logistiek en planning vereist. Het operationeel houden van deze afdeling betekent echter een zware kostenpost voor het ziekenhuis, dat een niet onbelangrijk gedeelte van de beschikbare resources (tijd, middelen, personeel) hieraan dient te besteden.

SteriLine

De hoeveelheid, de complexiteit en de aankoopprijs van de diverse instrumenten die in het ziekenhuis in omloop zijn, is de laatste jaren enorm toegenomen. Tegelijkertijd is ook de variatie in onderhouds- en sterilisatieprocedures en gebruikslocaties sterk gestegen en wint het onderwerp "tracering" steeds meer aan belang binnen het kwaliteitsstreven van de ziekenhuizen.

Nieuws

Volgende evenement

20 / 8 2022

Rhein-Ruhr-Symposium für die Aufbereitung von Medizinprodukten

Zum 7. Rhein-Ruhr-Symposium für die Aufbereitung von Medizinprodukten in Bochum möchten wir Sie herzlich einladen.  Wir widmen uns in unserer PräsenzVeranstaltung (2G-Regel) dem aktuellen Stand der EU - MDR mit ihren Konsequenzen für Aufbereiter und Hersteller. Außerdem gibt es Beiträge zu den Themen: Einarbeitung von Mitarbeitern, Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen, Ausbildungsberuf und der Integration von Mitarbeitern mit Behinderungen. 

Adres

RuhrCongress Bochum
Stadionring 20
44791 Bochum
Duitsland