XLine Logistics

XLine Logistics is de logistieke module van het gelijknamige platform die ten dienste staat van alle applicaties die erop gebouwd zijn. Dit logistieke luik is ontwikkeld in nauwe samenwerking met specialisten in het domein. Hierdoor is een complete en gebruiksvriendelijke applicatie ontstaan die niet alleen alle logistieke taken ondersteunt maar ook aan alle eisen voldoet die te maken hebben met de traceerbaarheid van implantaten volgens de recente MDR (Medical Device Regulation) wet.

XLine Logistics richt zich op de verschillende organisatorische en praktische aspecten van de logistieke keten, waarbij niet alleen gekeken wordt naar de specifieke noden van één bepaalde afdeling, maar waarbij de diverse departementen op holistische wijze worden benaderd, rekening houdend met de (integratie-) mogelijheden van de bestaande infrastructuur.

Kenmerken

Beheer van materiaaltypes

XLine Logistics biedt verschillende mogelijkheden om alle types materiaal te definiëren en up-to-date te houden, inclusief hun specifieke eigenschappen.
Dit basisprincipe is absoluut noodzakelijk om alle logistieke flows te kunnen ondersteunen.

Stockbeheer en life cycle management

XLine Logistics bevat een uitgebreide stockbeheersmodule die toelaat om een lokale voorraad van materialen (catheters, implantaten, protheses, etc) en volledige logistieke keten te beheren.

Materiaalvoorbereiding

XLine Logistics biedt gespecialiseerde functionaliteiten voor de ondersteuning van de materiaalvoorbereiding in oa. het Operatiekwartier. Dit gebeurt op basis van de geplande ingrepen in combinatie met de realtime tijdsregistratie en stroomlijnt de logistieke flow in al haar facetten.

Gebruiksvriendelijke registratie

Een correcte registratie van het verbruik bij de patient is een cruciaal onderdeel van de logistieke keten. Het XLine platform zorgt ervoor dat deze registratie snel en eenvoudig kan gebeuren via intelligente scanvelden in de aangeboden modules. Het absolute gebruiksgemak staat daarbij voorop.

Traceerbaarheid

Het XLine platform is in staat om geavanceerde bi-directionele interfaces aan te bieden met bestaande ziekenhuis ERP systemen en wereldwijd toegankelijke UDI (Unique Device Identifier) databases . Hierdoor kan het platform een volledige materiaal traceerbaarheid garanderen.