ERLine

Op de spoedafdeling bieden zich dagelijks heel wat patiënten aan om heel uiteenlopende redenen. De ernst van de aandoeningen is bijzonder divers maar mag nooit worden onderschat. Het personeel van de dienst dient hoogopgeleid te zijn en bovendien te beschikken over de nodige communicatieve vaardigheden. Een belangrijk aantal procedures wordt op de spoed zelf afgehandeld, maar de afdeling maakt tevens ook intens gebruik van andere departementen in het ziekenhuis, zoals RX, labo en dergelijke. Bovendien stroomt een deel van de patienten door naar het operatiekwartier of één van de verpleegafdelingen. Op de spoed wordt ook regelmatig gebruik gemaakt van steriel materiaal. De uitbreiding naar spoed vanuit OK (ORLine) en CSA (SteriLine) is dus een logische evolutie.

De nood aan een goede opvolging van de patienten flow en de uitgevoerde procedures, dringt zich op. Dankzij een aangepaste informaticatool, weet het personeel zich ondersteund bij de complexe dagdagelijkse taak.

Kenmerken

Patient Flow Management

De overzichtelijke grafische schermen van ERLine bieden de gebruiker in 1 oogopslag alle relevante informatie in realtime. De uiterst intuïtieve User Interface maakt dat elke gebruiker zich snel thuisvoelt in het pakket en meteen alle gewenste informatie terugvindt.

Triage volgens een vrij te kiezen methodiek

Elk ziekenhuis kan zijn eigen triagemethodiek inpassen in ERLine, zij het een wereldwijd toegepaste standaard, dan wel een afgeleide die door het ziekenhuis zelf is ontwikkeld of verfijnd.

Electronische aanvragen en resultaten

Afhankelijk van de mogelijkheden van de systemen die reeds in het ziekenhuis zijn geïnstalleerd, kan ERLine hiermee naadloze integraties voorzien.

Beheer en registratie van materialen

Naar analogie met ORLine (beheer van het operatiekwartier) biedt ERLine de mogelijkheid om ook hier alle verbruikte materialen te registreren, op basis van koppelingen met apotheek- en/of ERP systemen

Zorgblad

Deze bij uitstek grafische functionaliteit biedt een mooi zicht op de door de verpleging uit te voeren activiteiten en zorgt daarbij voor een transparantere organisatie en behandeling van de patienten.

Eenvoudige creatie van standaard documenten

ERLine laat toe om documenten te creëren op basis van zelf aan te maken templates. Deze kunnen dienen voor intern gebruik of voor standaard rapportering naar de overheid.

Facturatie

ERLine biedt volledige ondersteuning van de facturatie activiteiten en zorgt op die manier voor een kostenbeheersing en omzet optimalisatie.