EndoLine

De endoscopie afdeling vervult een fundamentele rol bij het diagnosticeren van patiënten. De budgettaire druk binnen ziekenhuizen enerzijds en de toenemende procedures en ingrepen binnen de endoscopie afdeling anderzijds, dwingen het ziekenhuis tot een meer efficiënte planning en opvolging van deze dienst.

Los van de dagelijkse praktische uitdagingen op de werkvloer, is er ook steeds meer nood aan accurate management informatie over de performantie en de kwaliteit van de endoscopie afdeling. Bovendien is ook het onderwerp "traceerbaarheid" een onmiskenbaar onderdeel geworden binnen een modern ziekenhuis.

 

Kenmerken

EndoLine is een complete en gebruiksvriendelijke applicatie met oa. volgende functionaliteiten: planning van de onderzoeken, grafisch realtime overzicht van de patiëntenflow, registratie van tracering van scope informatie, en nog veel meer. EndoLine is de ideale tool voor de ondersteuning van de dagdagelijkse werking van een endoscopie afdeling, dat daarnaast ook waardevolle informatie aanbiedt aan het ziekenhuismanagement.

EndoLine is een afgeleid systeem van ExaLine, de generieke applicatie die dankzij de juiste parametrisatie elk medisch-technisch departement kan ondersteunen. Andere departementen kunnen dus ook eenvoudig voorzien worden van een specifiek getunede versie van ExaLine voor de ondersteuning van hun eigen werkproces.